W SKRÓCIE | JESTEŚMY

Ti-CON

ZESKANUJEMY, WYMODELUJEMY, GOTOWY PRODUKT ODDAMY

Dobrostan Zwierząt

Idea powstania firmy Ti-CON konkretyzowała się dużo wcześniej, a motywacją do jej urzeczywistnienia była wspólna pasja związana z chęcią poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Firma już zyskała uznanie w oczach ekspertów i partnerów wykazując się wysokim profesjonalizmem i doświadczeniem zespołu.

Projekty in progres

Badania nad ortopedią

Zespół opracowuje nowe produkty dedykowane dla branży jeździeckiej. Podczas prowadzonych prac zwrócono uwagę na występujące często u zwierząt problemy ortopedyczne, które ograniczają lub wręcz eliminują konie z występów sportowych. Prowadzimy prace B+R nad dedykowanymi podkowami ortopedycznymi wspomagającymi leczenie schorzeń u zwierząt kopytnych.

Badania nad elektroniką

Prowadzimy ciągłe prace nad nowymi projektami. Obecnie analizujemy możliwości wykorzystania nowych technologii informatycznych dla potrzeb zwiększania dobrostanu zwierząt.

Transfer technologii

 • Opracowywanie nowych technologii
 • Partnerstwo w pracach B+R
 • Rozwijanie nowych technologii
 • Kojarzenie ludzi nauki i biznesu
 • Kojarzenie jednostek naukowych w celu budowania konsorcjów biznes-nauka
 • Tworzenie konsorcjów nauka biznes biznes nauka
 • Inkubacja pomysłów pomoc start up-om
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
 • Sprawozdawczość technologiczna (m.in. PNT-01)
 • Analizowanie i weryfikowanie potrzeb
 • Analizy techniczne
 • Pomoc w opracowywaniu raportów B+R
 • Pomoc prawna

BiZNES

NAUKA

DOFINANSOWANIE UNIJNE

//ti-con.pl/wp-content/uploads/2017/10/UE_EFRR_rgb-1.jpg
Ti-CON Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych podków o zwiększonych parametrach wagi i odporności na ścieranie.

Celem projektu jest opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych podków o zwiększonych parametrach wagi i odporności na ścieranie Produkt bedzie znacząco ulepszony w odniesieniu do obecnie występujących na rynku podobnych produktów.

Dofinansowanie projektu z UE: 316 800,00 PLN

Start up

Firma Ti-CON zyskała uznanie w oczach ekspertów zasiadających w jury zarówno z Polski jak i z zagranicy wygrywając konkurs „Twój start-up-Twoja przyszłość” realizowany przez Park Naukowo Technologiczny w Ełku. Celem projektu było wytworzenie elementów wyposażenia konia wpływających na znaczne ograniczenie ich masy przy wzroście wytrzymałości i odporności na zużycie.

PARP bon

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż projekt: "Opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych podków o zwiększonych parametrach wagi i odporności na ścieranie" realizowany przez firmę Ti-CON Sp. z o.o. wspólnie z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Zapytania ofertowe

O NAS

Posiadamy wszechstronny i doświadczony zespół działający zarówno w sektorze nauki jak i biznesu w skład którego wchodzą specjaliści nauk o zwierzętach, inżynierii produkcji, technologii informatycznych, prawnicy oraz anioły biznesu.

SZYBKA WIADOMOŚĆ


NASZE BIURO

Adres Firmy:

ul. Podmiejska 5/116,

19-300 Ełk

Numer telefonu:
507 559 175
Adres E-mail:
office[at]ti-con.pl
Top