Ticon
Phone : 507 559 175 Email: office@ti-con.pl

BADANIA I ROZWÓJ

TC

Ti-CON  z powodzeniem realizuje prace B+R realizowane wspólnie z najlepszymi krajowymi jednostkami naukowymi. Możemy poszczycić się nawiązaniem porozumień m.in. z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, Politechniką Warszawską czy Akademią Górniczo Hutniczą. Tematyka badań jest bardzo szeroka, co sprawia, że Ti-CON szybko zwiększa swój potencjał. Prowadzone obecnie projekty obejmują badania z zakresu materiałoznawstwa jak również z zakresu procesów wytwarzania i inżynierii produkcji. Zdobyta wiedza i doświadczenia zostaną zaimplementowane do nowych, innowacyjnych produktów.

WYBRANE PROJEKTY

ORTOPEDIA

h10
Ti-Con od początku swojej działalności zajmuje się pozyskiwaniem nowej wiedzy z zakresu technologii materiałowych wpływających na dobrostan zwierząt. Podczas prowadzonych prac zwrócono uwagę na występujące często u zwierząt problemy ortopedyczne, które ograniczają lub wręcz eliminują konie z występów sportowych. Prowadzimy prace B+R nad dedykowanymi podkowami ortopedycznymi wspomagającymi leczenie schorzeń u zwierząt kopytnych.

TYTANOWA PODKOWA

Zd.-11
Ti-CON uzyskał prawa do wyników prac badawczo rozwojowych zrealizowanych przez współwłaścicieli, którzy bazując na swoich doświadczeniach i praktyce poszukiwali nowych innowacyjnych rozwiązań dla zwierząt kopytnych bazujących na nowoczesnych technologiach. Rezultatem jest stworzenie prototypów podków tytanowych o doskonałych cechach trybologicznych i użytkowych. Projekt jest obecnie w fazie testów użytkowych.

 

TECHNOLOGIE

gears-1059756_1920
Spółka Ti-CON realizuje prace B+R związane z wpływem elementów użytkowych, w szczególności podków na dobrostan zwierząt kopytnych. W badaniach wykorzystujemy  najnowsze technologie w tym: modelowanie komputerowe, skanowanie i druk 3D na potrzeby prototypowania akcesoriów jeździeckich, dla różnych grup koni (sportowych, zaprzęgowych) oraz kopytnych zwierząt hodowlanych

W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

TC