Ticon
Phone : 507 559 175 Email: office@ti-con.pl

DOBROSTAN ZWIERZĄT

TC

„Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie” – to stare przysłowie, jedno z wielu zachwalających konie –  jedne z najpiękniejszych zwierząt.
Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu koni leży w interesie wszystkich osób, które utrzymują konie, pracują z końmi, pracują na rzecz koni lub nauczają o koniach.

Pięć„wolności” dobrostanu:

  • Od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i paszy
  • Od dyskomfortu spowodowanego nieodpowiednimi warunkami utrzymania poprzez zapewnienie dostępu do miejsca schronienia i odpoczynku
  • Od bólu, zranień i chorób poprzez zapobieganie i odpowiednie postępowanie ze zwierzętami chorymi
  • Od lęku i stresu poprzez zapewnienie warunków i unikanie sytuacji narażających zwierzęta na cierpienie psychiczne
  • Do wyrażania normalnego zachowania – poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, urządzeń i towarzystwa osobników tego samego gatunku